Η ζωή δεν είναι τυλιγμένη με κορδέλα, δεν παύει όμως να είναι δώρο!

Επιλογές

Home
Home
About Me
About Me
ΥouΤube
ΥouΤube
Σκόρπιες Σκέψεις
Σκέψεις
Σκόρπιες Σκέψεις
Υπηρεσίες

23 Οκτωβρίου 2016

Όταν τα όνειρά μας σχετίζονατι με την ύλη έρχεται ο φόβος!

Φοβηθήκαμε μη χάσουμε μεροκάματα από τις απεργίες 
και χάσαμε τις δουλειές μας,