Η ζωή δεν είναι τυλιγμένη με κορδέλα, δεν παύει όμως να είναι δώρο!

Επιλογές

Home
Home
About Me
About Me
ΥouΤube
ΥouΤube
Σκόρπιες Σκέψεις
Σκέψεις
Σκόρπιες Σκέψεις
Υπηρεσίες

13 Φεβρουαρίου 2024

Εις Μνήμην - ο Έσχατος σύντροφος αισθημάτων

Και τα χρόνια περνούν οι αγαπημένοι φεύγουν...
Η αγκαλιά αδειάζει...
Θυμάσαι...