Η ζωή δεν είναι τυλιγμένη με κορδέλα, δεν παύει όμως να είναι δώρο!

Επιλογές

Home
Home
About Me
About Me
ΥouΤube
ΥouΤube
Σκόρπιες Σκέψεις
Σκέψεις
Σκόρπιες Σκέψεις
Υπηρεσίες

10 Μαΐου 2020

Σαν την ζωή μας...στην πραγματικότητα

Δύο ολόκληρα χρόνια πέρασαν!!!

Όταν το ποταμάκι συναντάει την θάλασσα...στην Αρτέμιδα, Αττικής, έτσι μοιάζει
και η ζωή μας όταν συναντάει την πραγματικότητα.