Η ζωή δεν είναι τυλιγμένη με κορδέλα, δεν παύει όμως να είναι δώρο!

Επιλογές

Home
Home
About Me
About Me
ΥouΤube
ΥouΤube
Σκόρπιες Σκέψεις
Σκέψεις
Σκόρπιες Σκέψεις
Υπηρεσίες

9 Μαΐου 2021

Η αγάπη θέλει στήριγμα

Κάθε σακί και μια πράξη...
Κάθε σακί και μια ιδιότητα...
Κάθε σακί και ένα απόκτημα...
Κάθε σακί και ένα συναίσθημα...
Κάθε σακί συμπληρώνει τα υπόλοιπα...

Υλικά απαραίτητα για την κατάκτηση