Η ζωή δεν είναι τυλιγμένη με κορδέλα, δεν παύει όμως να είναι δώρο!

Επιλογές

Home
Home
About Me
About Me
ΥouΤube
ΥouΤube
Σκόρπιες Σκέψεις
Σκέψεις
Σκόρπιες Σκέψεις
Υπηρεσίες

30 Απριλίου 2013

Το Curriculum Vitae μιας βιβλιοθήκης


του Θεόδωρου Κουτρούκη
Θυμάμαι εκείνη την ημέρα που πρωτομπήκα στο σπίτι. Έφερα μαζί μου τη μυρωδιά από το βερνίκι πάνω στο ξύλο της κερασιάς. Έφερα και μυριάδες υποσχέσεις για το φως που θα

15 Απριλίου 2013

Μοναξιά ή μοναχικότητα;

Μοναξιά ή μοναχικότητα; - ideastudio
"Αγαπώ να είμαι μόνος. Ποτέ δε βρήκα τον σύντροφο που είχε τόση συντροφικότητα όση η μοναχικότητα" - Θόρεϋ
Γεννιόμαστε μόνοι, ζούμε μόνοι και πεθαίνουμε μόνοι. Μοναχική είναι ίδια η φύση μας, αλλά εμείς δεν το γνωρίζουμε. Η μοναδικότητα είναι η

5 Απριλίου 2013

Η γεύση της Καλοσύνης

Καλοσύνη μια λέξη που μου δημιουργεί ζεστά αισθήματα. 
Ορισμός: "η ιδιότητα του καλού ανθρώπου, που θέλει το καλό και την ευτυχία του